გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

ს/ს ,,საქენერგორემონტი - ცენტრალური სარემონტო ქარხანა"

236032967
ბოლო განახლება: 25.09.2022 06:14
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:21 თებერვალი 1997
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
სტატუსი:ლიკვიდირებულია