ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი

417879399
ბოლო განახლება: 07.06.2021 12:11
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:25 აპრილი 2013
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, გორი, გამზირი სტალინი, N 16
ელ.ფოსტა:trampdogs@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია