ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

226166154
ბოლო განახლება: 03.07.2022 15:16
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:25 ივლისი 2008
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. ბორჯომი, რუსთაველის მოედანი, №1
ელ.ფოსტა:vajagelashvili.60@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია