გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

www.companyinfo.ge „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ვებგვერდია, რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან (www.napr.gov.ge) არსებული ბიზნეს რეესტრის ბაზაზე შეიქმნა.

ვებგვერდი შეიცავს მონაცემებს საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებზე, მათ დირექტორებსა და მფლობელებზე. მონაცემები 2010 წლიდან არის ხელმისაწვდომი. მომხმარებელს შეუძლია ნახოს, თუ როგორ იცვლებოდა ბოლო წლების განმავლობაში კომპანიების მმართველობა და მფლობელობა და როგორ უკავშირდებიან ერთმანეთს სხვადასხვა კომპანიების მესაკუთრეები და დირექტორები.

ვებგვერდის მიზანია, გაზარდოს კომპანიების მფლობელობის გამჭვირვალობა საქართველოში. მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ გავლენიან ბიზნეს კავშირებსა და კორპორაციულ ქსელებზე, ასევე თანამდებობის პირების შესაძლო ბიზნეს ინტერესებზე. companyinfo.ge კვლევის კარგი საშუალებაა ჟურნალისტებისთვის, მკვლევრებისთვის და დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის.

გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ. ასევე, იხილეთ ჩვენი ვიდეოები (ვიდეო #1 და ვიდეო #2), რომლებშიც უფრო დეტალურადაა აღწერილი თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ companyinfo.ge.