გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

www.companyinfo.ge-ზე წარმოდგენილი მონაცემები აღებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროდან, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდიდან – napr.gov.ge.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ მუხლის თანახმად, მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია, თუ „მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა“.

companyinfo.ge-ზე განთავსებული ინფორმაციის წაშლის მოთხოვნით შეგიძლიათ მიმართოთ იმ ორგანოს (საჯარო რეესტრი), სადაც განაცხადეთ თანხმობა ინფორმაციის საჯარო სივრცეში განთავსების შესახებ. ცვლილება ავტომატურად აისახება companyinfo.ge-ზე განთავსებულ მონაცემებში

companyinfo.ge-ზე არსებულ მონაცემებსა და საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას შორის შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მოგვმართეთ იმეილზე: info@transparency.ge;