გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.
ბოლო განახლება: 5 ოქტომბერი 2022
ხელმისაწვდომია 990 159 დარეგისტრირებული კორპორაცია.