ერეკლე დიდია

60002003940
ბოლო განახლება: 28.05.2021 13:22
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
რეგისტრაციის თარიღი:23 მაისი 2011
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. ქუთაისი, დ.ავალიანის ქ., N 1
სტატუსი:რეგისტრირებულია