შპს ნ & ნ

205181355
ბოლო განახლება: 26.06.2022 07:32
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:9 ნოემბერი 2006
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, სანაპიროს 6 
სტატუსი:რეორგანიზებულია