გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია

230866783
ბოლო განახლება: 11.05.2023 00:20
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:11 ივლისი 2005
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, გაზაფხულის ქ., N18
ელ.ფოსტა:giec@giec.ge
სტატუსი:რეგისტრირებულიასაკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია
რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შპს სორელი (222939337) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 01/05/2009
ენერგოკომპანია (შეერწყა ს/ნ 230866783-ს #151 ბრძანებით 13.07.2007 წ.) (202232137) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 13/07/2007
ბჟუჟჰესი (237058562) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 27/06/2008
შპს ექსპრესავტოგაზი (206194054) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 02/09/2010
შპს ენერგოექსპორტი (205146359) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 01/07/2011
შპს ალაზანი 2 (426519920) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 30/12/2013
შპს ავტოგაზი პირველი (231261611) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 14/01/2014
შპს ტირიფონი (417875721) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 22/01/2014
შპს გაზ-კომფორტი (205056990) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 01/08/2014
შპს Power Export (404953234) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 05/11/2019
შპს ბათუმი სიტი (404885371) შერწყმა შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულიკორპორაცია (230866783) 19/12/2019