შპს ავერსი-გეოფარმი

203834075
ბოლო განახლება: 01.07.2022 09:44
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:18 აგვისტო 1995
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისი რაიონი, კოსტავას ქ, №11
ელ.ფოსტა:info@aversi.ge
სტატუსი:რეორგანიზებულიასაკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია
რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
ავერსი-რუსთავი (216403461) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
ავერსი-გარდაბანი (226556553) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
"ავერსი გურჯაანი" (227745946) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
ავერსი - ზესტაფონი (230071917) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს "ავერსი-ლაგოდეხი" (233143032) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შ.პ.ს. "ავერსი-მარნეული" (234212679) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს "ავერსი-საგარეჯო" (238151209) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
ავერსი-სამტრედია (238766199) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს ავერსი-საჩხერე (239403846) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
"ავერსი-სიღნაღი" (240393427) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს ავერსი შეერწყა შპს ავერსი-გეოფარმს (ს/ნ 203834075) (211752263) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
"ავერსი-ქუთაისი" (212683915) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
ავერსი-ფოთი (215096679) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს ,,ავერსი-გორი" (218030351) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
ავერსი-ზუგდიდი (220016131) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შ.პ.ს "ავერსი-ახალციხე" (224073035) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
ავერსი-ოზურგეთი (237081411) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს "ავერსი-ბათუმი" (245526042) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს "ავერსი-ქობულეთი" (246997200) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 01/05/2008
შპს ახალქალაქის სტამბა (223354153) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 28/10/2010
შპს ახალქალაქის სტამბა (223354153) შერწყმა შპს ავერსი-გეოფარმი (203834075) 28/10/2010