იასონ ლაღიაშვილი

59001078547
ბოლო განახლება: 25.05.2022 07:32
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
რეგისტრაციის თარიღი:18 სექტემბერი 2014
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, გორი, ს. ძევერა
ელ.ფოსტა:lagiashvili@rambler.ru
სტატუსი:რეგისტრაცია გაუქმებულია