გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

სს სილქნეტი

204566978
ბოლო განახლება: 15.06.2024 20:19
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:2 აპრილი 2009
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქალაქი თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, წინამძღვრიშვილის ქუჩა, N95
ელ.ფოსტა:Law@silknet.com
სტატუსი:აქტიურიამ პირს ეკუთვნის
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)ივლისი 3, 2020დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)სექტემბერი 8, 2016დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)მაისი 6, 2016დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)დეკემბერი 4, 2014დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)ივნისი 26, 2014დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)აპრილი 4, 2014დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)მარტი 12, 2014დოკუმენტაცია
შპს ვაიმაქს ჯორჯია 100% (ყოფილი)იანვარი 28, 2014დოკუმენტაცია
შპს ვიტელ ჯორჯია 100% ნოემბერი 27, 2015დოკუმენტაცია
შპს ნოვუს 100% აპრილი 8, 2021დოკუმენტაცია
შპს ნოვუს 100% მაისი 15, 2017დოკუმენტაცია
შპს ნოვუს 100% ოქტომბერი 20, 2015დოკუმენტაცია
შპს ნოვუს 100% ივლისი 8, 2011დოკუმენტაცია
შპს პრემიუმ ვებ სოლუშენს 100% აპრილი 4, 2023დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 100% დეკემბერი 16, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% დეკემბერი 7, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ნოემბერი 7, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ოქტომბერი 12, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% სექტემბერი 23, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% სექტემბერი 13, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ივნისი 3, 2016დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% დეკემბერი 23, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ნოემბერი 20, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ნოემბერი 10, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% აგვისტო 20, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% მარტი 24, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% იანვარი 26, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% იანვარი 8, 2015დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ივლისი 3, 2014დოკუმენტაცია
შპს საქართველოს მედია ქსელი 85% ივნისი 27, 2014დოკუმენტაცია
შპს სილქ მედია 100% დეკემბერი 28, 2023დოკუმენტაცია
შპს სილქ მედია 100% სექტემბერი 1, 2022დოკუმენტაცია
შპს სილქ მედია 100% სექტემბერი 4, 2020დოკუმენტაცია
შპს სილქ მედია 100% აგვისტო 4, 2020დოკუმენტაცია
შპს სილქ მედია 100% ივლისი 23, 2019დოკუმენტაცია
შპს სილქ მედია 100% ივლისი 18, 2019დოკუმენტაცია
შპს ქარვა 51% თებერვალი 5, 2024დოკუმენტაცია
შპს ქარვა 51% იანვარი 30, 2023დოკუმენტაცია
შპს ქარვა 51% აპრილი 22, 2021დოკუმენტაცია
შპს ქარვა 51% მაისი 13, 2019დოკუმენტაცია
შპს ქარვა 51% მაისი 17, 2017დოკუმენტაცია
შპს ქარვა 51% მაისი 22, 2014დოკუმენტაცია
შპს ჯეოსელი 100% მარტი 28, 2018დოკუმენტაცია
შპს ჯეოსელი 100% მარტი 26, 2018დოკუმენტაცია
შპს ჯეოსელი 100% მარტი 20, 2018დოკუმენტაცია
შპს ჯეოსელი 100% მარტი 20, 2018დოკუმენტაცია
შპს ჯეოსელი 100% მარტი 20, 2018დოკუმენტაცია
პრივატიზაცია
ლოტის დასახელებაგასაყიდი ფასიაუქციონია დასრულების თარიღისაკადასტრო კოდი
ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში, წალასყურის ქუჩა N 2-ის მიმდებარედ არსებული 60.00 კვ.მ. და 44.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები 6300 16 ნოე. 2020 81.02.39.285
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია
რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შპს ვიტელ ჯორჯია (204532728) შერწყმა სს სილქნეტი (204566978) 04/12/2015
შპს საქართველოს მედია ქსელი (404462764) შერწყმა სს სილქნეტი (204566978) 20/12/2016
შპს ჯეოსელი (203841940) შერწყმა სს სილქნეტი (204566978) 01/11/2018
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 08/07/2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 08/07/2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 08/07/2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 08/07/2010