სს ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხნის თბილისის ფილიალი

209450137
ბოლო განახლება: 30.06.2022 02:31
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:18 ოქტომბერი 1996
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, წყალსადენის ქ., N55
ელ.ფოსტა:zrepstbilisi@yahoo.com
სტატუსი:რეგისტრირებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია