სს ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხნის თბილისის ფილიალი

209450137
ბოლო განახლება: 24.03.2021 21:41
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:18 ოქტომბერი 1996
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისის გლდანის რაიონში, წყალსადენის ქ.,55
ელ.ფოსტა:zrepstbilisi@yahoo.com
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია