გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

204995176
ბოლო განახლება: 21.09.2023 12:45
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:12 ნოემბერი 2002
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, ბარათაშვილის ქ., №2
ელ.ფოსტა:INFO@GSE.COM.GE
სტატუსი:აქტიურისაკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია
რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შპს ენერგოტრანსი (204991786) შერწყმა სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (204995176) 20/01/2021
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 19/08/2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 19/08/2011