გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

სს ბანკი ქართუ

204891652
ბოლო განახლება: 13.05.2024 14:44
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:1 ნოემბერი 1996
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზ., N39ა
ელ.ფოსტა:info@cartubank.ge
სტატუსი:რეგისტრირებულიაამ პირს ეკუთვნის
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)დეკემბერი 22, 2015დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)აგვისტო 21, 2015დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)ივლისი 29, 2015დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)იანვარი 21, 2015დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)იანვარი 8, 2015დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)ოქტომბერი 28, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)სექტემბერი 23, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)აგვისტო 26, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)აგვისტო 22, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)ივლისი 1, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)მაისი 29, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)მაისი 21, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)მაისი 1, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)მარტი 5, 2014დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 82.27% (ყოფილი)დეკემბერი 25, 2013დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 69% (ყოფილი)ივლისი 12, 2012დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 69% (ყოფილი)ივლისი 9, 2012დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 60% (ყოფილი)ივლისი 4, 2012დოკუმენტაცია
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ 69% (ყოფილი)ივნისი 10, 2010დოკუმენტაცია
შპს ვარციხის კონიაკის ქარხანა 100% აგვისტო 9, 2018დოკუმენტაცია
შპს ვარციხის კონიაკის ქარხანა 100% აპრილი 18, 2018დოკუმენტაცია
შპს საბროკერო კომპანია ქართუ ბროკერი 100% ოქტომბერი 15, 2020დოკუმენტაცია
შპს საბროკერო კომპანია ქართუ ბროკერი 100% თებერვალი 19, 2013დოკუმენტაცია
შპს საბროკერო კომპანია ქართუ ბროკერი 100% თებერვალი 18, 2010დოკუმენტაცია
შპს საინვესტიციო კომპანია ქართუ ინვესტი 100% იანვარი 15, 2016დოკუმენტაცია
შპს საჩოგბურთო კლუბი დინამო 54.81% (ყოფილი)ივნისი 14, 2010დოკუმენტაცია
შპს ფასიანი ქაღალდების ბანკთაშორისი ცენტრალური დეპოზიტარი თბსბ+ 9.09% აგვისტო 11, 2015დოკუმენტაცია
შპს ფასიანი ქაღალდების ბანკთაშორისი ცენტრალური დეპოზიტარი თბსბ+ 9.09% ივლისი 2, 2014დოკუმენტაცია
შპს ჯეოპლასტი 100% ივლისი 17, 2017დოკუმენტაცია
პრივატიზაცია
ლოტის დასახელებაგასაყიდი ფასიაუქციონია დასრულების თარიღისაკადასტრო კოდი
ქალაქ ქუთაისში, რუსთაველის გამზირ N18-ში მდებარე 28.74 კვ.მ. ფართი (ფართი N4) და მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და ქალაქ ქუთაისში, რუსთაველის გამზირ N18-ში მდებარე 158.53 კვ.მ. ფართი (ფართი N5) და მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 128000 4 ნოე. 2014 03.02.26.267.02.502, 03.02.26.267.01.500
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია