გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

სს კახეთის ენერგოდისტრიბუცია

203866824
ბოლო განახლება: 20.12.2022 15:53
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:14 მარტი 2000
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თელავი, ალაზნის გამზ., №93
სტატუსი:მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის (გაკოტრება) საქმისწარმოებაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია