ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი

416329761
ბოლო განახლება: 29.06.2022 21:26
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:25 ოქტომბერი 2016
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, რუსთავი, შ.რუსთაველის ქ., კორ. 26, ბ. 13
ელ.ფოსტა:eecenter.ge@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია