ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი

416329761
ბოლო განახლება: 10.03.2021 11:12
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:25 ოქტომბერი 2016
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, რუსთავი, შ.რუსთაველის ქ., კორ. 26, ბ. 13
ელ.ფოსტა:eecenter.ge@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია