მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

404494980
ბოლო განახლება: 06.11.2020 19:34
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:2 ივნისი 2015
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, რუსთაველის გამზ., N6
ელ.ფოსტა:pr@youthplace.ge
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია