ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

441484323
ბოლო განახლება: 04.12.2020 23:19
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:27 მარტი 2015
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, დაბა სტეფანწმინდა, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N 9
ელ.ფოსტა:kazbegi2015@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია