თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

402008046
ბოლო განახლება: 21.04.2022 06:07
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:25 დეკემბერი 2014
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, გამზირი დავით აღმაშენებელი, N 140ა / ქალაქი თბილისი, ქუჩა პასტერი, N 7
ელ.ფოსტა:municipallaboratory@tbilisi.gov.ge
სტატუსი:რეგისტრირებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია