თვითმმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კეთილმოწყობის სამსახური

436036246
ბოლო განახლება: 25.06.2022 23:40
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:8 ივლისი 2014
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ.მცხეთა., დ. აღმაშენებლის ქ., №73
ელ.ფოსტა:mtskhetacouncil@gmail.com
სტატუსი:რეორგანიზებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია