გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი

417882893
ბოლო განახლება: 13.09.2019 00:22
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:27 ივნისი 2014
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. გორი, კირიონ მეორეს ქ., №12
ელ.ფოსტა:etnomuseumgori@yahoo.com
სტატუსი:რეორგანიზებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია