ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი გორი

417874973
ბოლო განახლება: 23.03.2021 13:37
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:11 თებერვალი 2011
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, გორი, გურამიშვილის ქ №5
ელ.ფოსტა:fcdila.gori@yahoo.com
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია