გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულების №7 საბავშვო ბაგა-ბაღი

218078309
ბოლო განახლება: 13.11.2022 02:09
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:16 იანვარი 2008
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. გორი, სტალინის ქ., N 16
ელ.ფოსტა:goribagi7@gmail.com
სტატუსი:რეორგანიზებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია