ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

215611602
ბოლო განახლება: 11.09.2019 09:18
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:12 სექტემბერი 2007
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ.ჭიათურაში, ჭავჭავაძის ქ 34
ელ.ფოსტა:chiaturissasportoskola@mail.ru
სტატუსი:რეგისტრირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია