ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

225066932
ბოლო განახლება: 31.05.2021 14:04
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:20 მარტი 2007
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ბაღდათი, კახიანის ქ., №43
ელ.ფოსტა:grdzelidzenino5@gmail.com
სტატუსი:ლიკვიდირებულია
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია