გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

231187168
ბოლო განახლება: 21.09.2022 10:00
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:30 დეკემბერი 2011
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ., №1
სტატუსი:რეგისტრაცია გაუქმებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია
რეორგანიზაციის ისტორია