კარინე ბერძნიშვილი

59001001647
ბოლო განახლება: 08.12.2020 16:58
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
რეგისტრაციის თარიღი:25 თებერვალი 2014
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, გორი, ა.მარაბდელის ქ., N 23
ელ.ფოსტა:karina_berznishvili@mail.ru
სტატუსი:რეგისტრირებულია