ნარგიზა ბუნტური

24001009089
ბოლო განახლება: 24.05.2021 13:21
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, კასპის რაიონში, წერეთლის 14 ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი: 132555661