გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

აღვან ქოსიან

07001043623
ბოლო განახლება: 28.02.2021 18:53
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
რეგისტრაციის თარიღი:5 ივლისი 2013
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ახალქალაქის რაიონი, ს. დილისკა
ელ.ფოსტა:akosyan@posta.ge
სტატუსი:რეგისტრირებულია