სახელმწიფო

203840433
კომპანიის შესახებ
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
სტატუსი:აქტიური
საკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია