ამალია აწკარუნაშვილი

59001030047
ბოლო განახლება: 16.05.2022 17:59
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
რეგისტრაციის თარიღი:25 დეკემბერი 2012
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, გორი, ს. ქვემო სობისი
ელ.ფოსტა:aawkarunashvili@yahoo.com
სტატუსი:რეგისტრირებულია