დავით სიჭინავა

19001004820
ბოლო განახლება: 03.04.2021 04:05
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, გოცირიძის ქ. №34 ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი: 102238730საკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია