ნოდარ ჯაფარიძე

34001002162
ბოლო განახლება: 25.04.2022 16:12
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ონის რაიონი, ს. ღარი ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი: 138105716საკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია