ვახტანგ შონია

19001041305
ბოლო განახლება: 26.05.2021 00:48
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ.ზუგდიდში, ლეონიძის N 22 ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი: 120402439საკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია