გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრში უნდა გადაამოწმოთ.

სს გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი

204952275
ბოლო განახლება: 07.12.2022 20:06
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი:25 ოქტომბერი 2004
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., №89/24, სართ. 10
ელ.ფოსტა:info@globaltv.ge
სტატუსი:ლიკვიდირებულიაპრივატიზაცია
ლოტის დასახელებაგასაყიდი ფასიაუქციონია დასრულების თარიღისაკადასტრო კოდი
ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის პლატოზე (ნაკვეთი 03/024) მდებარე 1 540.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული №1, №2 და №3 შენობა-ნაგებობა , ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის პლატოზე (ნაკვეთი 03/025) მდებარე 31.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობა 200000 19 მარ. 2013 01.15.01.003.024, 01.15.01.003.025
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია
რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შპს მიკრომედია-XXI (204464329) შერწყმა სს გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი (204952275) 11/05/2011
რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტიოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტითარიღი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 29/12/2012
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება 29/12/2012