გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

417882857
ბოლო განახლება: 13.09.2019 00:21
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:27 ივნისი 2014
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. გორი, მშვიდობის გამზ., №12ა
ელ.ფოსტა:judogori2014@gmail.com
სტატუსი:რეორგანიზებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია