ნოდარ ჯაფარიძე

34001002162
ბოლო განახლება: 21.12.2021 23:08
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ონის რაიონი, ს. ღარი ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი: 138105716
საკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია